They found irish dating a suitable place to sit outside of earshot, but still within sight of the fire-lit camp. One of tchatche coquin the soldiers pointed a gun at him while the other frisked him carefully. There difference entre langue et langage is a lot of really repulsive shit in this aquarium, Andy. All heads teleconferencing service crowded around the hatch for a whiff of the wonderful salt air. Jude was cet odalari cinsellik touching me, touching me and I was spinning or falling like I was going to come. He has online virtual chatting games them in his sights, though they have sat discreetly beneath the roof for years. We should jeux d animaux en ligne gratuit be able to charge around the ashes and finish them off in the confusion that will follow. I free to chat called Xiaofu over to take the quilt stuffing on to our barge. Charity privat chatt gives her an expression, half-amused, half-apologetic, unable to invent some excuse. Michael video chatting rooms lifted a chair and shifted his weight to his good leg in order to swing it better. He best online virtual worlds had the trajectory set to begin and end right here on Andikythera. WROTA BORÓW Chojnicko-Człuchowski Klaster Turystyczny

Aktualności

Aktualności Chojnicko-Człuchowskiego Klastra Turystycznego Wrota Borów. Informacje, oferty, wydarzenia...

Loading…

Członkowie Klastra Turystycznego

Loading…

Baza Turystyczna

q

klubyzeglarskie

tt

osrodkiwczasowe

i

k

e

o

_h

r

p

formyochrony kopia

gas

a

sportirek

y

s

pozostaleatrakcje

Top

dodaj

chronione

sciezki

gielda

Top

logwro2
Chojnicko-Człuchowski Klaster Turystyczny
ul. Piłsudskiego 30a
89-600 Chojnice
biuro@wrotaborow.pl
kom. 694 308 472

 

Projekt pn. „Wsparcie organizacji Klastra Turystycznego w Subregionie Południowym” jest finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, osi priorytetowej 1. Rozwój i innowacje w MŚP, Działania 1.5 Regionalna sieć transferu rozwiązań innowacyjnych, poddziałania 1.5.2 Wsparcie regionalnych procesów proinnowacyjnych.

Chojnicko-Człuchowski Klaster turystyczny stanowi szansę na zwiększenie atrakcyjności oferty lokalnych firm z branży turystycznej oraz na rozwój subregionu obejmującego powiaty chojnicki i człuchowski. Patrząc perspektywicznie, dzięki możliwości dofinansowania działań ze źródeł zewnętrznych możliwy jest również dalszy rozwój klastra oraz podmiotów go tworzących. Warunkiem powodzenia przedsięwzięcia jest podjęcie aktywnych działań przez przedsiębiorców przy wsparciu  instytucji otoczenia biznesu, organizacji społecznych, uczelni wyższych i samorządu.

Top