Aktualności

Aktualności Chojnicko-Człuchowskiego Klastra Turystycznego Wrota Borów. Informacje, oferty, wydarzenia...

Loading…

Członkowie Klastra Turystycznego

Loading…

Baza Turystyczna

q

klubyzeglarskie

tt

osrodkiwczasowe

i

k

e

o

_h

r

p

formyochrony kopia

gas

a

sportirek

y

s

pozostaleatrakcje

Top

dodaj

chronione

sciezki

gielda

Top

logwro2
Chojnicko-Człuchowski Klaster Turystyczny
ul. Piłsudskiego 30a
89-600 Chojnice
biuro@wrotaborow.pl
kom. 694 308 472

 

Projekt pn. „Wsparcie organizacji Klastra Turystycznego w Subregionie Południowym” jest finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, osi priorytetowej 1. Rozwój i innowacje w MŚP, Działania 1.5 Regionalna sieć transferu rozwiązań innowacyjnych, poddziałania 1.5.2 Wsparcie regionalnych procesów proinnowacyjnych.

Chojnicko-Człuchowski Klaster turystyczny stanowi szansę na zwiększenie atrakcyjności oferty lokalnych firm z branży turystycznej oraz na rozwój subregionu obejmującego powiaty chojnicki i człuchowski. Patrząc perspektywicznie, dzięki możliwości dofinansowania działań ze źródeł zewnętrznych możliwy jest również dalszy rozwój klastra oraz podmiotów go tworzących. Warunkiem powodzenia przedsięwzięcia jest podjęcie aktywnych działań przez przedsiębiorców przy wsparciu  instytucji otoczenia biznesu, organizacji społecznych, uczelni wyższych i samorządu.

Top